Friday, 8 May 2015

Anda Sakit, Ada Kesulitan Dan Mahu Sembuh Serta Selesai Masalah?

Apa sahaja penyakit atau kesulitan anda, jika anda mahu sembuh dan bertemu penyelesaian maka kami sudi merawat hingga sembuh, membantu hingga selesai, namun pertanyaan mudah kami adalah…

 Anda Sakit Dan Ada Kesulitan?

Mahu tidak anda belajar beriman kepada Tuhan?

Bagi tujuan dunia akhirat…Mahu tidak anda belajar percaya? Mahu tidak anda menuntut ilmu bagi mengoptimakan diri? Mahu tidak anda anda bertandang sesuai adab berguru? Mahu tidak anda belajar menemukan sesuatu yang hebat? Mahu tidak anda belajar ikhlas, yakin, benar? Mahu tidak anda menemukan rahsia diri anda? Mahu tidak…?

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen anda. Kami pasti akan menjawab tidak lama lagi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...